Kui vajad võõrsil abi

AÜE hädaabinumbrid:

– AÜE politsei (+971) 999

– AÜE kiirabi (+971) 998

 

Kui olete sattunud AÜE-s viibides hädaolukorda, saab tööpäevadel ühendust saatkonnaga telefonil +971 2 408 3777. Töövälisel ajal või puhkepäevadel saab helistada välisministeeriumi konsulaarabi numbril +372 53 01 9999.

Reisidokumendi kaotus

Soovitus turistidele: AÜEs ringi liikudes kandke passi asemel kaasas passikoopiat. Passi kaotamise korral on ajutise reisidokumendi saamine keeruline protsess, milles tuleb läbida mitu etappi, seetõttu on mõistlikum jätta pass turvalisse kohta.

Passi/ID-kaardi kaotuse või varguse korral väljastab konsul tagasipöördumistunnistuse. Tagasipöördumistunnistuse taotlemisel on vaja esitada:

  • 2 dokumendifotot mõõtmetega 40×50 mm.
  • täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet – PDF (PDF), DOC (DOC)

Dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult konsuli vastuvõtule tulla. Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Kui reisidokument on kaotsi läinud kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida tõend politseisse pöördumise kohta.

ID-kaardi / elamisloakaardi / digi-ID kaotus

Kaardil olevate sertifikaatide peatamiseks tuleks koheselt helistada Politsei- ja Piirivalveameti abiliinile +372 677 3377. Abiliin küsib isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Edasine sõltub sellest, kas saate kaardi tagasi oma käsutusse (leiate üles) või dokument jääb kadunuks:

  • Kui leiate kaardi üles, saate peatatud sertifikaadid uuesti aktiveerida. Selleks tuleb isiklikult minna SEB Panga või Swedbanki kontorisse  või Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse. Sertifikaadid taasavatakse ja kaarti saab jälle elektrooniliselt kasutada.
  • Kui kaart jääbki kadunuks, tuleb võtta ühendust saatkonnaga ning esitada avaldus, mille alusel tunnistatakse kaardil olnud sertifikaadid ja kaart kui füüsiline dokument kehtetuks. Kaardi edasine kasutamine pole siis enam võimalik. Seejärel tuleb taotleda juba uus kaart. Kehtetuks tunnistatud isikut tõendavat dokumenti uuesti kehtivaks teha ei saa.

Kui esitate isikut tõendava dokumendi kaotsimineku korral saatkonnas taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena “kaotsi läinud, hävinud, varastatud”, siis tunnistatakse dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Raha kaotus

Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole. Saatkond rahalist abi ei osuta ning poolelijäänud reisi piletiraha- ega teisi kulusid ei kata. Vajadusel aitab konsul võtta ühendust abivajaja lähedastega ning nõustab rahaülekannete tegemisel.

Raha kaotuse korral on võimalik lähedastel raha saatmiseks hättasattunule kasutada ka rahvusvahelist kiirrahakaardi saatmise teenust, mida pakuvad näiteks MoneyGram ja Western Union.

Välisesindus saab anda rahalist abi tagatise olemasolul – väljamakse saab konsul teha juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt laekunud Välisministeeriumi arveldusarvele (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).

Kinnipidamine

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust Eesti Suursaatkonnaga Abu Dhabis, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu palvel külastab konsul teda vanglas.

Levinud on väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kuludega sobivama kaitsja. Konsul ei saa olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks ning tal puuduvad võimalused kinnipeetu vabastamiseks kinnipidamisasutusest. Samuti ei saa eeldada, et konsuli vahendusel oleks võimalik nõuda kinnipeetule vanglas võrreldes teistega paremaid tingimusi.

Surmajuhtum

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame ühendust võtta rahvusvahelist tavanditeenust pakkuva ettevõttega.  Juhul, kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks kindlasti ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Saatkond saab omalt poolt nõustada lähedasi põrmu transpordi küsimustes Eestisse, vahendada suhtlust matusebürooga ning suhelda vajadusel asukohamaa ametiasutustega.

NB! Kuivõrd välismaal haigestunu või õnnetusjuhtumis vigastatu ravi- ja koju toimetamise kulusid Eesti Haigekassa ega ka saatkond ei hüvita, peame oluliseks rõhutada reisikindlustuse vajalikkust.