Püsivalt välismaal elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine on kohustuslik neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt AÜE-s. Registreerimise eesmärk on Rahvastikuregistri teavitamine kodanike aadressiandmetest välisriigis ning erakorraliste olukordade tekkimisel kodanikele olulise teabe ja konsulaarabi info edastamine saatkonna poolt.

Elukoha aadressiandmete õigsus on vajalik näiteks Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel jne.

AÜE-s elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse esitada:

  • Isiklikult saatkonnas;
  • Posti teel: P.O. Box 59470 Abu Dhabi, UAE. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • E-posti teel consul.abudhabi@mfa.ee digiallkirjastatult.