Tõendite ja dokumentide tellimine

Välisriigis elades on võimalik Eesti välisesinduse kaudu tellida  Eesti ametiasutuste poolt väljastatavaid dokumente (perekonnasündmuse tõendid, arhiividokumente jm). Juhime tähelepanu, et dokumente saab tellida ka posti teel.

Dokumentide tellimiseks Eesti välisesinduse kaudu tuleb esitada dokumendi tellimistaotlus ning lisaks üks järgnevatest avalduse vormidest (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida)

Dokumendi tellimisel tuleb tasuda riigilõiv tellimise teenuse eest 20 eurot ning lisaks vajadusel lõiv dokumendi väljastamise eest (lõivu suurus oleneb dokumendist). Dokumendi maksumuse ning lõivude tasumise võimaluste kohta saab täpsemat teavet saatkonnast.

Tõendi tellimiseks palume saata e-kiri aadressile: [email protected].

Dokumendi tellimine iseseisvalt

Dokumente saab tellida iseseisvalt (kas iseteeninduses või meili teel). Paljudel juhtudel on dokumentide tellimine tasuta või on soodsam kui tellimine saatkonna kaudu.

Kõige levinumad dokumendid, mida on võimalik tellida iseseisvalt:

Tellitud dokumentide saabumisel Eesti välisesindusse võetakse tellijaga ühendust dokumendi tellimistaotlusel näidatud aadressil või telefonil.