Tõendite tellimine

Konsul saab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku taotlusel anda tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks. Tõendi andmise eelduseks on, et tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis. Asjaolud peavad olema dokumentaalselt tõendatud ning peab olema võimalik kontrollida õiguslikku tähendust omavatest registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendist. Tõendi väljastamisel makstakse riigilõivu 30 eurot.

Tõendi tellimiseks palume saata e-kiri aadressile: consul.abudhabi@mfa.ee.