Tõendite tellimine

Konsul saab Eesti kodaniku või Eesti juriidilise isiku taotlusel anda tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta. Tõendit võib taotleda igaüks. Tõendi andmise eelduseks on, et tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis. Asjaolud peavad olema dokumentaalselt tõendatud ning peab olema võimalik kontrollida õiguslikku tähendust omavatest registritest (näiteks rahvastikuregister, äriregister) või isikule väljastatud dokumendist. Tõendi väljastamisel makstakse riigilõivu 20 või 30 eurot, olenevalt tõendist.

Tõendi tellimiseks palume saata e-kiri aadressile: [email protected].