Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti kaubavahetus Araabia Ühendemiraatidega moodustas 2018. a ligi 70 mln eurot, millega AÜE oli Eesti 37. kaubanduspartner (osakaaluga 0,2%). Suurema osa käibest moodustas eksport (0,4% koguekspordist, 31. ekspordipartner). Eesti päritolu  kaupade osakaal AÜE suunalises ekspordis oli 2018. aastal 85%.

Ekspordi peamised kaubagrupid olid masinad ja seadmed (61%) ning taimsed tooted (17%). Araabia Ühendemiraatidest imporditi peamiselt masinaid ja seadmeid (45%) ning keemiatooteid (41%).

Krediidiinfo andmetel eksportis AÜE-sse 2017. aastal 129 Eesti ettevõtet.

Kaubavahetuse areng (miljonites eurodes)

Eksport Import
2011 7 2
2012 15 2
2013 9 3
2014 16 4
2015 34 4
2016 35 5
2017 40 8
2018 60.2 9.4

Investeeringud

Araabia Ühendemiraatide otseinvesteeringud Eestis seisuga 31.12.2018 moodustasid 193 mln EUR. Investeeritud on erinevatesse sektoritesse, enim finants- ja kindlustustegevusse. Eesti Äriregistris oli mai 2018. a seisuga 57 AÜE osalusega Eesti ettevõtet.

Eesti otseinvesteeringud Araabia Ühendemiraatidesse seisuga 31.12.2018 on märgitud negatiivse väärtusega, – 1,8 mln eurot. Investeeritud on kinnisvarasse, põllumajandusse ning info ja side sektorisse.

Majanduskoostöö

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted on osalenud Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis korraldataval kaitsetööstuse messil IDEX. 2015. aastal eksponeeris IDEXil viis Eesti ettevõtet ja Eesti Kaitsetööstuse Liit. 2017. aasta 19.-23. veebruarini toimunud messil oli EASi ja Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri korraldatud Eesti riigi stendil esindatud kaheksa Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse ettevõtet.

  • 2020. aasta veebruaris osalesid Eesti juhtivad mehitamata kaitsetehnoloogiate arendajad Abu Dhabi kaitsetööstusmessil UMEX.
  • 2020. aasta veebruaris osalesid Eesti ettevõtted ühisstendiga Gulfood messil Dubais.
  • 2018. aasta mais käis Eestis visiidil Dubai Kaubanduskoja delegatsioon.

Vabariigi President külastas 2019 septembris Araabia Ühendemiraate koos rohkem kui 70-liikmelise äridelegatsiooniga, kus toimusid kohtumised AÜE valitsusliikmete ja juhtivate majandustegelastega. Kohtumistel arutati Eesti ja Araabia Ühendemiraatide majandussuhete edendamist, koostööd IT-tehnoloogiate ja energeetika valdkondades ja e-valitsemise alast koostööd ka kolmandates riikides.

Turism

2020 aasta andmetel elab Araabia Ühendemiraatides alaliselt üle 300 Eesti kodaniku, kes tegutsevad erinevates valdkondades üle terve riigi. Dubais tegutseb vabatahtlikul initsiatiivil eesti laste pühapäevakool.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel tegid Eesti residendid Araabia Ühendemiraatidesse 2019. aastal üle 11 tuhande reisi (2017 – ca 9 tuhat reisi), suurem osa neist olid mitmepäevased ning riigis viibiti keskmiselt  6,7 päeva.

AÜE residendid tegid 2019. aastal ca 1000 Eesti külastust (2017. a ligi 700), neist pool olid mitmepäevased ning Eestis viibiti keskmiselt 4 päeva.