Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti kaubavahetus Araabia Ühendemiraatidega moodustas 2019. a ligi 82 mln eurot, millega AÜE oli Eesti 34. kaubanduspartner (osakaaluga 0,3%). Suurema osa käibest moodustas eksport (0,4% koguekspordist, 31. ekspordipartner). Eesti päritolu  kaupade osakaal AÜE suunalises ekspordis oli 2019. aastal 85%.

AÜE-sse eksporditakse peamiselt masinaid ja seadmeid, toodete eksport on kasvanud 3 mln eurolt (2013) 43 mln euroni (2019). Tehnilise kaubagrupi osakaal ekspordis oli 2019. a 67%. Enim eksporditakse sidevahendeid, erinevaid mootoreid, pulte ja paneele, paberi tootmise masinaid, elektrilisi lülitusseadmeid. Teiseks suurimaks ekspordiartikliks oli teravili (13,5%). Veel eksporditi metalle ja metallitooteid (7%), puitu ja puittooteid (3,6%) ning muid tööstustooteid (4%). AÜEst imporditi peamiselt masinad ja seadmeid (trükimasinad ja printerid, sideseadmed) (46% impordist) ning keemiatooteid (trükivärvid) (41%).
Krediidiinfo andmetel eksportis AÜE-sse 2019. aastal 118 Eesti ettevõtet.

Kaubavahetuse areng (miljonites eurodes)

Eksport Import
2011 7 2
2012 15 2
2013 9 3
2014 16 4
2015 34 4
2016 35 5
2017 40 8
2018 60.2 9.4

Investeeringud

Araabia Ühendemiraatide otseinvesteeringud Eestis seisuga 30.09.2019 moodustasid 163 mln EUR. Investeeritud on erinevatesse sektoritesse, enim finants- ja kindlustustegevusse. 

Eesti otseinvesteeringud Araabia Ühendemiraatidesse 30.09.2019 seisuga on märgitud negatiivse väärtusega, –56000 eurot. Investeeritud on kinnisvarasse, kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse ning info ja side sektorisse. Eesti Äriregistris oli 2019. a septembri seisuga 116 AÜE osalusega Eesti ettevõtet.

Majanduskoostöö

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted on alates 2015. aastast osalenud Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis korraldatavatel kaitsetööstuse messidel IDEX ja UMEX.

  • 2020. aasta veebruaris osalesid Eesti juhtivad mehitamata kaitsetehnoloogiate arendajad EASi ja Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri korraldatud Eesti riigi stendiga Abu Dhabi kaitsetööstusmessil UMEX.
  • 2020. aasta veebruaris osalesid Eesti ettevõtted ühisstendiga Gulfood messil Dubais.
  • 2018. aasta mais käis Eestis visiidil Dubai Kaubanduskoja delegatsioon.

Vabariigi President külastas 2019 septembris Araabia Ühendemiraate koos rohkem kui 70-liikmelise äridelegatsiooniga, kus toimusid kohtumised AÜE valitsusliikmete ja juhtivate majandustegelastega. Kohtumistel arutati Eesti ja Araabia Ühendemiraatide majandussuhete edendamist, koostööd IT-tehnoloogiate ja energeetika valdkondades ja e-valitsemise alast koostööd ka kolmandates riikides.

Turism

2020 aasta andmetel elab Araabia Ühendemiraatides alalise elamisloaga üle 300 Eesti kodaniku, kes tegutsevad erinevates valdkondades üle terve riigi. Dubais tegutseb vabatahtlikul initsiatiivil eesti laste pühapäevakool.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel tegid Eesti residendid Araabia Ühendemiraatidesse 2019. aastal üle 11 tuhande reisi (2017 – ca 9 tuhat reisi), suurem osa neist olid mitmepäevased ning riigis viibiti keskmiselt  6,7 päeva.

AÜE residendid tegid 2019. aastal ca 1000 Eesti külastust (2017. a ligi 700), neist pool olid mitmepäevased ning Eestis viibiti keskmiselt 4 päeva.