Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti kaubavahetus AÜE-ga moodustas 2021. aastal 128 mln eurot, mis andis riikide järjestuses 33. koha.

Eksport AÜE-sse moodustas sellest 61,9 mln eurot, millega oli AÜE Eestile suuruselt 32. ekspordipartner. Peamiselt eksporditi masinaid ja mehaanilisi seadmeid (81,1%).

Import AÜE-st moodustas 2021. aastal 66,1 mln eurot, millega oli AÜE Eestile 28. impordipartner. Kõige enam imporditi 2021. aastal masinaid ja mehaanilisi seadmeid (71,6%).

Krediidiinfo andmetel eksportis 2021. aastal AÜE-sse 169 Eesti ettevõtet.

Kaubavahetuse areng (miljonites eurodes)

Aasta Eksport Import
2018 60,2 9,4
2019 63,7 18,5
2020 37,1 21,8
2021 61,9 66,1

Investeeringud

AÜE otseinvesteeringud Eestisse olid 30.06.2022 seisuga 221 mln eurot. Investeeritud on erinevatesse sektoritesse, enim finants- ja kindlustustegevusse.

Eesti otseinvesteeringute maht AÜE suunal on 25 mln eurot. Investeeritud on seitsmesse valdkonda (töötlev tööstus, hulgi- ja jaekaubandus, info ja side, finants-, kindlustus- ja kinnisvarasektorid, muud teenindavad tegevused).

Eesti Äriregistris oli 2022. aasta septembri seisuga 341 AÜE osalusega Eesti ettevõtet.

Turism

Eesti residendid tegid 2021. aastal AÜE-sse 4462 külastust (2020.a 3780). AÜE residendid külastasid 2021. aastal Eestit 344 korral (2020.a 196).